Огнеупорни набивни маси

Представляват готови за употреба огнеупорни маси, които се полагат чрез набиване (трамбоване) – ръчно или с пневматични или електрически трамбовки. Съставени са от огнеупорен пълнител и една или повече свръзки.

„Римпекс“ ООД произвежда полусухи и сухи набивни маси под общото название „РИМПЕКСИТ“ на база шамот, боксит, корунд, табуларен Al2O3, силициев карбид, кварцит, магнезит и др.

Най-често полусухите маси на „Римпекс“ ООД се използват за ремонт и изграждане на определени участъци в междинните и стоманоразливни кофи, улеите на доменните пещи, промишлените котли, сводове на електропещи и др.

Сухите набивни маси се използват при ремонт на улеите на доменните пещи и в леярството за топене на черни и цветни метали в индукционни пещи.

КАТАЛОГ

Gears from an old industrial machine

Галерия