Огнеупорни материали

1. Огнеупорни бетони – Представляват смес от огнеупорни пълнители, добавки и огнеупорни цименти, които след смесване с вода се превръщат в каменоподобен материал, способен да запазва механичните си свойства при продължително въздействие на високи температури.
„Римпекс“ ООД произвежда широка гама огнеупорни бетони под общото название РИМПЕКСАЛ на база различни пълнители (шамотни, бокситови, корундови, силициевокарбидни, магнезитови и др.) и с различни по качество и количество цименти (бетони с високо, средно, ниско и свръхниско съдържание на цимент).
Огнеупорните бетони се полагат най-често чрез отливане, отливане с вибриране, торкретиране и обмазване.

2.Огнеупорните ТОРКРЕТНИ маси на „Римпекс“ ООД са под общото название „РИМПЕКСАЛ Т“ и са на базата на шамот, боксит, лек шамот, силициев карбид и др.

3. Огнеупорни набивни маси – представляват готови за употреба огнеупорни маси, които се полагат чрез набиване (трамбоване) – ръчно или с пневматични или електрически трамбовки. Съставени са от огнеупорен пълнител и една или повече свръзки.
„Римпекс“ ООД произвежда полусухи и сухи набивни маси под общото название „РИМПЕКСИТ“ на база шамот, боксит, корунд, табуларен Al2O3, силициев карбид, кварцит, магнезит и др.
„Римпекс“ ООД произвежда сухи набивни маси за тигелни и канални индукционни пещи.

КАТАЛОГ

_MG_8215 copy

Галерия