Огнеупорни бетони

Представляват смес от огнеупорни пълнители, добавки и огнеупорни цименти, които след смесване с вода се превръщат в каменоподобен материал, способен да запазва механичните си свойства при продължително въздействие на високи температури.

„Римпекс“ ООД произвежда широка гама огнеупорни бетони под общото название РИМПЕКСАЛ на база различни пълнители (шамотни, бокситови, корундови, силициевокарбидни, магнезитови и др.) и с различни по качество и количество цименти ( бетони с високо, средно, ниско и свръхниско съдържание на цимент).

Огнеупорните бетони се полагат най-често чрез отливане, отливане с вибриране, торкретиране. В последния случай не се изисква използването на кофражни форми. Торкретирането обикновено се прилага за ремонт на разрушени участъци от работила огнеупорна облицовка.

КАТАЛОГ

Abstract concrete wall panels background for product presentatio

Галерия