Изделия от огнеупорни бетони

РИМПЕКС ООД произвежда изделия от огнеупорни бетони с различна форма, по техническа документация и форми на фирмата или предоставени от клиента.

В зависимост от приложението изделията се изработват от различни по състав бетони и се термообработват при подходяща температура.

Най-често произвежданите изделия от огнеупорни бетони в РИМПЕКС ООД са гнездови блокове и дюзи за разливане на стомана, муфели за горелки на течно гориво и природен газ, елементи на горивни камери, вагони за тунелни пещи и др.

КАТАЛОГ

Abstract concrete wall panels background for product presentatio

Галерия