Огнеупорни материали

Неформуваните огнеупорни материали (бетони, набивни и торкретни маси, лепила, обмазки и др.) са най-бързо развиващата се част на огнеупорното производство. В развитите в индустриално отношение страни делът на неформуваните огнеупори е над 50% от от общо произвежданите огнеупорни материали и тенденцията е за неговото нарастване.
Изпълнението на огнеупорни облицовки с неформувани огнеупори има редица предимства пред изпълнението с огнеупорни изделия (тухли): механизирано (а в някои случаи и роботизирано) изпълнение на облицовките, възможности за многократни междинни ремонти със запазване на неизносената част, по-нисък относителен разход на огнеупорен материал и др.
Като развива производството на висококачествени неформувани огнеупори и съдейства за тяхното внедряване у нас, Римпекс ООД предоставя допълнителни възможности на своите партньори за повишаване на тяхната конкурентноспособност.
Техническата характеристика на произвежданите от Римпекс ООД неформувани огнеупори е дадена по-долу: