Огнеупорни изделия

Римпекс ООД произвежда сложнофасонни и едрогабаритни изделия от огнеупорен бетон. Изделията се термообработват по температурен режим, който съответства на тяхната форма и тегло.
За собствената си сервизна дейност и като търговски продукт Римпекс ООД внася от Китай и предлага на вътрешния и на международния пазар шамотни, високоалумоокисни и магнезиални огнеупорни изделия.