Изолационни материали

Като търговски продукт Римпекс ООД предлага произведени в Китай изолационни материали – калциево-силикатни (воластонитови) плочи с работна температура до 1000оС и огнеупорни вати и изделия  на основата на керамични влакна с работна температура до 1260оС и до 1400оС. Предлагат се и вати и изделия на основата на разтворими керамични влакна, които имат по-добри санитарно-хигиенни показатели.